Tasarım Analizleri

Uzmanlık Alanlarımız

Hata Tipleri ve Etki Analizi (FMEA)

Bir proseste veya üründe meydana gelebilecek olası hataları ve riskleri, proses veya ürün seri üretime alınmadan önce farketmek ve gerekli önlemleri belirlemektir. Proses veya tasarımlarınız için Hata Tipleri ve Etki Analizi ile risklerin azaltılmasını sağlıyoruz.

Montaj ve Hareket Analizi

Genelde üretilen parçaların büyük çoğunluğu başka (karşı) parçalar ile birlikte çalışır. Parça tek başına tasarım hedeflerini karşılasa bile sistem parçaları ile biraraya geldiğinde statik ya da dinamik olarak girişim (istenmeyen bir şekilde başka parçaya temas) oluşabilir. Birlikte çalışan tüm parçalara ait 3-Boyutlu veri ve varsa hareket bilgisi ile tasarım aşamasında yapılan analizdir.

Sonlu Elemanlar Analizi (FEA)

Tasarımın hedeflerinden biri de çoğu zaman mukavemettir. Sonlu Elemanlar Analizi yöntemi ile bir parçanın mukavemet hedeflerinin sağlayıp sağlayamacağı, en zayıf yerinin neresi olduğu gibi kritik bilgiler oluşturularak tasarım değişikliği sağlanır. Ancak bu şekilde parçanın maruz kalacağı yüklere direnmesi sağlanabileceği gibi aynı zamanda gereksiz miktarda malzeme kullanımı da engellenmiş olur. Sonlu Elemanlar Yöntemi ile analiz edilen bir problemde -matemetiksel bir hata olmadığı sürece- her zaman sonuç çıkar. Ancak alınan sonucun güvenirliği 3B geometri, malzeme tanımı, sınır koşulların (yükler) tespiti, mesh tipi ve boyutlarının uygun seçimi ve çözücüye bağlıdır.

Tolerans Analizi

Parçaya yukarıda adı geçen tüm analizler yapılıp düzeltilmesi, tasarımın doğrulanması parçanın sadece testler ve deneme üretimi aşamasını sorunsuz geçmesini sağlar. Analiz ve testlerde, sadece nominal ölçülerde parçalar kullanılır ise, seri üretimde karşılaşabilecek sorunlar hakkında üretim değişkenliklerini içeren bir sonuç vermeyecektir. Seri üretim sırasında prosesdeki doğal değişkenler, parçanın toleranslarını kullanmaya başlayacaktır. Parça toleranslarının çok dar olması prosesi zorlayacak, çok geniş olması ise hatalara sebep olacaktır. Tasarım aşamasında parçanın tolerans verilen kritik ölçülerine karşı parçalar ile birlikte tolerans analizi yapılması gerekir. Ancak bu şekilde tolerans çakışması engellenir ve hatalar minimize edilerek kaliteli

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort