AutoCAD Eğitimi

AUTOCAD 2D/3D EĞİTİMİ

Eğitim Süresi       : 20
 Ders
Ders süresi          
: 40 dakika:
Kimler Katılmalı  :
 Mühendisler,Teknik öğretmenler,M.Y.O ve E.M.L.mezunları

AUTOCAD EĞİTİM İÇERİĞİ :

 • AutoCAD’in tanıtımı, kullanım alanları ve AutoCAD çalışma sistemlerine giriş, Dünya Koordinat Sistemi, Kullanıcı Koordinat Sistemi, Line, Erase, Rectangle, Nesne yakalama özellikleri.
 • Temel AutoCAD komutları kullanımı, çizim tekniğinin anlatımı.
 • Çeşitli çember alternatifleri ve bunların çizime uygulanması, Çokgen ve çember arasındaki ilişkiler, Chamfer, Filet komutlarının uygulaması, Çizim içerisinde sorgulama yapılması.
 • Öğrenilen komutların tekrarı üzerine uygulamalar ve bunların geliştirilmesi, , çizim sırasında karşılaşılan sorunların pratik biçimde çözülmesine yönelik uygulamalar,
 • Üç görünüş çalışmaları, Kesit ve görünüş mantığının anlatılması, örnekler üzerine uygulamalar.
 • Perspektif konularına giriş, Perspektif çeşitleri ve uygulamaları.
 • Katman mantığının anlatılması, katmanların oluşturulması.
 • Çizimler üzerine yazı yazmak ve bunların kontrolü, Blok oluşturma ve uygulamaları.
 • Çizimlerin ölçülendirilmesi ve kontrolü.
 • Baskı (Plot) konusunun anlatımı.
 • 3 boyuta giriş, Temel özelliklerinin anlatımı, Yüzey modelleme.
 • Yüzey Modelleme uygulamaları.
 • Katı Modelleme Komutları ve uygulamaları
 • 3 boyutlu modeller üzerine malzeme atanması ve bunların görüntülenmesi, modeller üzerine ışık ataması ve bunların görüntülenmesi.

 

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort